Về chúng tôi

Chúng tôi làm gì?

Chúng tôi làm gì?

Tư vấn, xây dựng, phát triển các giải pháp phần mềm ứng dụng trong quản lý doanh nghiệp, bao gồm: Phần mềm Chăm sóc khách hàng tự động CRM, Phần mềm quản lý Nhân sự tiền lương HRM, Phần mềm Lập kế hoạch kinh doanh BPS, Phần mềm quản lý Công việc tự động e-Office, Phần mềm quản lý Dự án PMS, ...

Sứ mệnh

Giúp các chủ doanh nghiệp quản trị doanh nghiệp một cách tối ưu và tăng trưởng kinh doanh bằng công nghệ phần mềm, đem lại giá trị và hiệu quả đầu tư cho khách hàng, giúp khách hàng tạo ra giá trị, lợi ích cho xã hội.
 

Tầm nhìn

Trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam.

Xem thêm

Gặp team chúng tôi

Lường Văn Hưng

Lường Văn Hưng

Hà Ngọc Hưng

Hà Ngọc Hưng

Giám đốc

Nguyễn Đình Tuyên

Nguyễn Đình Tuyên

Vài thông tin về chúng tôi

Vài thông tin về chúng tôi

Hơn 10.000 khách hàng đã đăng ký mua phần mềm tại MAXCOMM

6
k

Khách hàng

80
%

Tỷ lệ duy trì

20
+

Phần mềm quản lý

90
%

Khách hàng hài lòng

Khách hàng nói về chúng tôi

Quảng cáo tiếng Việt
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Quảng cáo 4