Phần mềm chăm sóc khách hàng tự động

Quản lý khách hàng

Phần mềm bao gồm các tính năng như:

 • Quản lý kho thông tin liên quan đến khách hàng bao gồm các thông tin liên hệ của từng khách hàng, người liên hệ của khách hàng và nhiều thông tin khác, …
 • Cho phép người dùng cá nhân hóa trong việc tổ chức nhóm khách hàng theo cách quản lý riêng.
 • Có thể chuyển đổi hình thức khách hàng theo các cấp độ khác nhau.
 • Tính năng chia sẻ khách hàng cho các nhân viên khác trên cùng hệ thống để thuận tiện cho việc chăm sóc khách hàng không bị gián đoạn.

Quản lý khách hàng

Quản lý hợp đồng

Quản lý hợp đồng

Giải pháp quản lý hợp đồng:

 • Tạo và quản lý các hợp đồng với khách hàng.
 • Doanh nghiệp có thể tạo hợp đồng theo các mẫu riêng của mình.
 • Quản lý bảng phụ lục sản phẩm chi tiết cho từng hợp đồng.
 • In hợp đồng, xuất ra word hoặc email hợp đồng cho khách hàng.
 • Thống kê chi tiết lịch sử hợp đồng giao dịch với khách hàng.
 • So sánh giá trị của các hợp đồng đã thực hiện với khách hàng.
 • Thống kê tổng giá trị hợp đồng đã thực hiện với khách hàng.

Quản lý cơ hội kinh doanh

Giải pháp cho cơ hội kinh doanh:

 • Quản lý các cơ hội kinh doanh với khách hàng mục tiêu hoặc khách hàng.
 • Quản lý các sản phẩm cho từng cơ hội kinh doanh.
 • Quản lý các chi phí chi tiết cho từng cơ hội kinh doanh và định mức tối đa cho phép của chi phí.
 • Quản lý các công việc liên quan đến cơ hội kinh doanh.

Quản lý cơ hội kinh doanh

Quản lý báo giá

Quản lý báo giá

Giải pháp cho quản lý báo giá:

 • Tạo và quản lý các báo giá cho khách hàng.
 • Quản lý báo giá theo quy trình bán hàng riêng của từng doanh nghiệp.
 • Quản lý các sản phẩm chi tiết cho từng báo giá, xem lại lịch sử quá trình báo giá với khách hàng.
 • So sánh giá giữa các lần báo giá khác nhau của một hoặc nhiều khách hàng.
 • Thêm, sửa sản phẩm hoặc điều chỉnh giá của sản phầm trên báo giá.
 • Tạo ra các báo giá mẫu để có thể sử dụng lại sau này.
 • Thống kê số lượng báo giá đã gửi trong ngày/ tuần/ tháng, … của từng nhân viên và của toàn bộ doanh nghiệp.

Quản lý dự án

Giải pháp cho quản lý dự án:

 • Quản lý các dự án liên quan đến khách hàng.
 • Doanh nghiệp có thể định nghĩa, tổ chức, quản lý dự án theo các quy trình riêng của mình.
 • Cập nhật các thông tin chung của dự án cũng như tiến độ thực hiện dự án.
 • Quản lý tiến độ thanh toán của dự án theo hợp đồng và theo thực tế.
 • Quản lý sản phẩm cho từng dự án, quản lý hạn mức chi phí, chi phí riêng cho từng dự án.
 • Cho phép doanh nghiệp tự phân quyền quản lý dự án.
 • Quản lý các kế hoạch và công việc liên quan đến thực hiện dự án.
 • Cảnh báo tiến độ thực hiện của từng dự án theo màu sắc giúp người dùng dễ dàng nhận biết được mức độ hoàn thành của từng dự án hoặc tiến độ của từng dự án.

Quản lý dự án

Quản lý công việc

Quản lý công việc

Giải pháp cho quản lý công việc:

 • Cho phép doanh nghiệp quản lý các công việc liên quan đến cơ hội kinh doanh, công việc của dự án, công việc của khách hàng và các công việc khác trong hoạt động quản lý và chăm sóc khách hàng.
 • Quản lý các công việc thực hiện của toàn bộ nhân viên trong công ty.
 • Quản lý kế hoạch công việc sẽ được thực hiện trong tương lai.
 • Lịch làm việc được phân chia cụ thể cho từng nhân viên theo ngày/ tuần/ tháng/ quý/ năm.
 • Báo cáo thống kê các công việc đã thực hiện, đã hoàn thành, chưa hoàn thành, sẽ thực hiện, … của toàn bộ nhân viên trong doanh nghiệp..
 • Đo lường mức độ hoàn thành công việc của nhân viên thông qua hệ thống KPI.

Chăm sóc khách hàng

Giải pháp cho chăm sóc khách hàng:

 • Cho phép doanh nghiệp quản lý toàn bộ công việc liên quan đến quá trình chăm sóc khách hàng.
 • Chăm sóc trước bán hàng, trong bán hàng và sau bán hàng bằng SMS hoặc Email Marketing.
 • Chăm sóc theo kịch bản định nghĩa trước bằng SMS hoặc Email Marketing.
 • Chăm sóc theo định kỳ, chăm sóc theo sự vụ, chăm sóc theo yêu cầu.
 • Quản lý phản hồi của khách hàng…
 • Cài đặt kịch bản và nội dung chăm sóc tự động cho từng cấp độ khách hàng.

Chăm sóc khách hàng

Quản lý chiến dịch marketing

Quản lý chiến dịch marketing

Tạo và quản lý các chiến dịch marketing với khách hàng mục tiêu hoặc khách hàng. Các chiến dịch marketing trên hệ thống: chiến dịch email marketing, sms marketing, chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội Facebook.

 

Quản lý bán hàng đa điểm

Quản lý chuỗi cửa hàng không giới hạn, xử lý đồng bộ dữ liệu nhiều cửa hàng

Đọc tiếp

Câu hỏi thường gặp

CRM có rất nhiều tính năng, tiện ích, phù hợp với mong muốn của doanh nghiệp. CRM giúp quản lý thông tin khách hàng thống nhất, tránh thất lạc dữ liệu, dễ dàng phân loại khách hàng, tránh trùng lặp khách hàng, chăm sóc khách hàng tốt hơn, tránh “bỏ quên” khách hàng, dễ dàng thống kê, báo cáo và dễ dàng mở rộng.

Giữ liên lạc với MAXCOMM

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và là người đầu tiên biết về tin tức mới nhất của công ty, ưu đãi đặc biệt, sự kiện và giảm giá.