Sản phẩm

Sản phẩm của chúng tôi

Website thương mại điện tử

Giải pháp giúp cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm đến hàng triệu người dùng, có tích hợp đồng bộ tồn kho sản phẩm với các điểm bán hàng

Quản lý nhân sự tiền lương

Hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương MAXCOMM có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập trung và hoạch định nguồn lực nhân sự một cách hiệu quả

Quản lý tuyển dụng

Phần mềm quản lý tuyển dụng sẽ giúp cho các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức quản lý tập trung hoạt động tuyển dụng nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác nhất.

Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo sẽ giúp cho các doanh nghiệp quản lý tập trung hoạt động đào tạo nhân sự một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Quản lý nhân sự tiền lương

quan-ly-nhan-su-tien-luong

Hệ thống quản lý nhân sự, tiền lương MAXCOMM HRP có đầy đủ các tính năng và chức năng tiên tiến giúp cho các đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp quản lý tập trung và hoạch định nguồn lực nhân sự một cách hiệu quả

Đọc tiếp
Quảng cáo tiếng Việt
Quảng cáo 2
Quảng cáo 3
Quảng cáo 4