GANTT CHART - ỨNG DỤNG TRONG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ CÔNG VIỆC HIỆU QUẢ1. Gantt Chart (Biểu đồ Gantt) là gì?

Gantt Chart, hay còn gọi là biểu đồ Gantt, là một công cụ quản lý dự án và lên kế hoạch mạnh mẽ. Được phát triển bởi Henry L. Gantt vào đầu thế kỷ 20, biểu đồ này đã trở thành một phần quan trọng trong việc theo dõi, lập kế hoạch và quản lý các dự án và công việc.

Biểu đồ Gantt cho phép bạn biểu diễn một loạt các công việc hoặc nhiệm vụ trong dự án trên một biểu đồ thời gian. Mỗi nhiệm vụ được biểu thị dưới dạng thanh gạch ngang trên biểu đồ, với chiều dài của thanh thể hiện thời gian cần thiết để hoàn thành công việc đó. Điều này giúp người quản lý dự án và nhóm làm việc hiểu rõ lịch trình và tiến độ của dự án.

2. Ứng dụng Gantt Chart trong quản lý dự án:

Lên kế hoạch dự án: Gantt Chart cho phép bạn lập kế hoạch từng phần của dự án một cách cụ thể. Bằng cách xác định các công việc và xác định thời gian cần thiết cho từng công việc, bạn có thể tạo ra lịch trình dự án chi tiết.
Theo dõi tiến độ: Biểu đồ Gantt giúp bạn theo dõi tiến độ của các công việc trong thời gian thực. Bạn có thể dễ dàng xác định xem công việc nào đang tiến triển tốt và nếu có bất kỳ chậm trễ nào.
Phân chia công việc: Biểu đồ Gantt cho phép bạn phân chia công việc thành các phần nhỏ hơn, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và theo dõi tiến trình công việc.
Xác định sự phụ thuộc giữa các công việc: Bạn có thể xác định mối quan hệ giữa các công việc và biểu thị chúng trên biểu đồ Gantt. Điều này giúp bạn hiểu được những công việc nào cần hoàn thành trước để bắt đầu công việc khác.
Tối ưu hóa tài nguyên: Biểu đồ Gantt cung cấp cái nhìn toàn cảnh về việc sử dụng tài nguyên như lao động, nguyên liệu và thiết bị. Bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch để tận dụng tối đa tài nguyên có sẵn.
Báo cáo và trình bày: Biểu đồ Gantt cung cấp một cách hiệu quả để trình bày tiến độ và kế hoạch dự án cho các bên liên quan thông qua biểu đồ dễ đọc.

3. Ưu điểm của Gantt Chart trong quản lý dự án và công việc:

Biểu đồ Gantt, một công cụ quản lý dự án mạnh mẽ, được ưa chuộng bởi nhiều lợi ích mà nó mang lại cho việc quản lý dự án và công việc. Dưới đây là một số ưu điểm quan trọng của Gantt Chart:

Hiển thị lịch trình rõ ràng: Biểu đồ Gantt cho phép bạn xem tổng quan về lịch trình của dự án hoặc công việc một cách dễ dàng. Các nhiệm vụ và thời gian cần thiết cho mỗi nhiệm vụ được biểu thị rõ ràng, giúp mọi người hiểu lịch trình dự án.
Theo dõi tiến độ: Với Gantt Chart, bạn có thể dễ dàng theo dõi tiến độ của từng nhiệm vụ. Bạn biết được công việc nào đã hoàn thành, công việc đang diễn ra, và công việc còn chưa bắt đầu. Điều này giúp bạn phản ứng nhanh chóng đối với sự thay đổi và chậm trễ.
Xác định sự phụ thuộc: Biểu đồ Gantt giúp bạn xác định mối quan hệ giữa các công việc. Bạn biết được công việc nào phải hoàn thành trước để bắt đầu công việc khác, giúp tránh hiện tượng bị trễ trong lịch trình.
Phân chia công việc: Gantt Chart cho phép bạn chia nhỏ công việc thành các giai đoạn và nhiệm vụ nhỏ hơn. Điều này giúp tăng khả năng quản lý và giám sát, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc đặt ưu tiên và phân công nguồn lực.
Tối ưu hóa tài nguyên: Bạn có thể dễ dàng kiểm tra việc sử dụng tài nguyên như nhân công, nguyên liệu và thiết bị trên biểu đồ Gantt. Điều này giúp bạn tối ưu hóa tài nguyên và tránh lãng phí.
Trình bày thông tin dễ dàng: Gantt Chart là một công cụ trình bày thông tin hiệu quả. Bạn có thể chia sẻ biểu đồ này với các bên liên quan để họ hiểu rõ về tiến độ và kế hoạch dự án.
Dự đoán và ứng phó với rủi ro: Bằng cách theo dõi tiến độ và mối quan hệ giữa các nhiệm vụ, bạn có thể dễ dàng xác định các vấn đề và rủi ro trong dự án, từ đó tạo ra kế hoạch phản ứng.

4. Cách ứng dụng Gantt Chart hiệu quả nhất:

Biểu đồ Gantt là một công cụ mạnh mẽ trong quản lý dự án và công việc, nhưng để sử dụng nó hiệu quả, bạn cần tuân thủ một số nguyên tắc quan trọng. Dưới đây là cách ứng dụng Gantt Chart một cách hiệu quả:
Xác định mục tiêu dự án hoặc công việc: Trước khi tạo biểu đồ Gantt, bạn cần xác định rõ mục tiêu và phạm vi của dự án hoặc công việc. Điều này giúp bạn xác định được các nhiệm vụ cần thiết để đạt được mục tiêu.
Liệt kê tất cả các công việc: Viết ra danh sách tất cả các công việc cần thiết để hoàn thành dự án hoặc công việc. Điều này bao gồm cả công việc chính và công việc phụ thuộc.
Xác định thời gian ước tính: Đánh giá thời gian cần thiết cho mỗi công việc. Sử dụng dữ liệu lịch sử hoặc sự đánh giá của đội làm việc để xác định thời gian dự kiến hoàn thành.
Xác định mối quan hệ giữa các công việc: Để tạo biểu đồ Gantt chính xác, xác định mối quan hệ giữa các công việc. Điều này giúp bạn biết được công việc nào cần hoàn thành trước để bắt đầu công việc khác.
Lập lịch các công việc: Sử dụng phần mềm quản lý dự án hoặc các công cụ trực tuyến để tạo biểu đồ Gantt. Gán thời gian cho mỗi công việc và xác định thời gian bắt đầu.
Theo dõi tiến độ: Liên tục cập nhật biểu đồ Gantt để theo dõi tiến độ công việc. Điều này giúp bạn biết được công việc nào đã hoàn thành, công việc nào đang diễn ra và công việc còn chưa bắt đầu.
Phản ứng và điều chỉnh khi cần thiết: Nếu có sự thay đổi hoặc trễ trong dự án, hãy điều chỉnh biểu đồ Gantt để phản ánh các thay đổi này. Điều này giúp bạn có kế hoạch phản ứng nhanh chóng và tối ưu hóa lại lịch trình.
Liên lạc và làm việc cộng đồng: Chia sẻ biểu đồ Gantt với đội làm việc và các bên liên quan. Sự hiểu biết và đồng thuận về lịch trình dự án giúp đảm bảo mọi người đang làm việc theo hướng chung.
Xây dựng kế hoạch dự phòng: Sử dụng biểu đồ Gantt để xác định các kế hoạch dự phòng cho các vấn đề tiềm năng và rủi ro có thể xảy ra trong dự án.
Kiểm tra và đánh giá: Liên tục kiểm tra và đánh giá biểu đồ Gantt để đảm bảo rằng dự án hoặc công việc tiếp tục diễn ra theo kế hoạch và đạt được mục tiêu.


Có rất nhiều phương pháp mà doanh nghiệp có thể sử dụng để đảm bảo hiệu quả đầu ra của dự án như Quản lý dự án với mô hình scrum hoặc mô hình Agile, thì việc sử dụng biểu đồ Gantt Chart cũng sẽ là công cụ hỗ trợ đắc lực cho nhà quản lý. Việc tích hợp biểu đồ Gantt trong các giải pháp quản lý dự án giúp việc quản lý dự án trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều.

Hi vọng bài viết lần này có thể giải đáp cho bạn Gantt Chart là gì, cũng như cách để áp dụng dạng biểu đồ này hiệu quả nhất. Nếu bạn muốn đăng ký sử dụng công cụ quản lý dự án tích hợp Gantt Chart để theo dõi tiến độ và đo lường dự án hiệu quả, hãy để lại thông tin để các chuyên gia của Maxcomm liên hệ và tư vấn TẠI ĐÂY.
Chia sẻ bài viết này

Dòng thời gian

Dòng thời gian
 • Tháng 12 2023
 • Tháng 11 2023
 • Tháng 10 2023
 • Tháng 9 2023
 • Tháng 8 2023
 • Tháng 7 2023
 • Tháng 6 2023
 • Tháng 10 2021
 • Tháng 9 2021
 • Tháng 8 2021
 • Tháng 4 2021
 • Tháng 3 2021
 • Tháng 6 2020
 • Tháng 5 2020
 • Tháng 4 2020
 • Tháng 3 2020
 • Tháng 2 2020
 • Tháng 1 2020