7 PHẦN THIẾT YẾU CỦA MỘT BẢN KẾ HOẠCH KINH DOANH

Lập kế hoạch kinh doanh gần như là một nhiệm vụ có vẻ quá sức, nhưng viết ra một bản kế hoạch kinh doanh là một bước quan trọng trong việc giúp công ty của bạn khởi động, phát triển và phát triển mạnh.

Kế hoạch kinh doanh cung cấp tầm nhìn và một chiến lược rõ ràng. Chúng cũng rất quan trọng đối với các doanh nghiệp đang tìm kiếm các nguồn đầu tư. Nhưng bạn nên bắt đầu từ đâu, và bản kế hoạch kinh doanh nên bao gồm những gì?

Giống như hầu hết các dự án đáng ngại, việc phác thảo một kế hoạch kinh doanh được thực hiện tốt nhất từng bước. Mặc dù các kế hoạch khác nhau nhiều và doanh nghiệp thực hiện theo cách riêng, nhưng đây là tóm tắt về 7 phần chính của kế hoạch kinh doanh và mỗi phần nên bao gồm những gì.

1. Tóm tắt tổng quan

Phần đầu tiên phải là một tổng quan ngắn gọn về kế hoạch kinh doanh của bạn. Nó nên ngắn gọn, và phải được viết tốt. Mục tiêu của bạn là thu hút những người muốn tìm hiểu thêm về công ty của bạn.
Mặc dù phần này xuất hiện đầu tiên, hãy xem xét viết nó sau cùng, sau khi bạn đã tìm ra các chi tiết của kế hoạch của bạn và có thể tóm tắt những suy nghĩ của bạn ngắn gọn và chính xác.


Tóm tắt điều hành cho một kế hoạch kinh doanh nên bao gồm:

◾ Tên và địa điểm kinh doanh của bạn
◾ Sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp
◾ Tuyên bố sứ mệnh và tầm nhìn
◾ Mục đích cụ thể của kế hoạch (để đảm bảo các nhà đầu tư, thiết lập chiến lược, v.v.)

2. Mô tả công ty

Quan điểm cấp cao này về doanh nghiệp của bạn sẽ giải thích bạn là ai, bạn hoạt động như thế nào và mục tiêu của bạn là gì.

Mô tả công ty nên có:

◾ Cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp của bạn (công ty, quyền sở hữu duy nhất, v.v.)
◾ Một lịch sử ngắn gọn, bản chất của doanh nghiệp của bạn và nhu cầu hoặc yêu cầu của thị trường mà bạn dự định cung cấp
◾ Tổng quan về sản phẩm / dịch vụ, khách hàng và nhà cung cấp của bạn
◾ Tóm tắt về tăng trưởng của công ty, bao gồm các điểm nổi bật về tài chính hoặc thị trường
◾ Tóm tắt về các mục tiêu kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của bạn và cách bạn lên kế hoạch kiếm lợi nhuận

3. Sản phẩm và dịch vụ

Mô tả rõ ràng những gì bạn đang bán, với trọng tâm là lợi ích của khách hàng.
Bao gồm chi tiết về nhà cung cấp, chi phí sản phẩm hoặc dịch vụ và doanh thu thuần dự kiến ​​từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ đó. Xem xét thêm hình ảnh hoặc sơ đồ.


Nói chung, phần này nên bao gồm:

◾ Mô tả chi tiết về sản phẩm / dịch vụ của bạn nhấn mạnh lợi ích của khách hàng
◾ Giải thích về vai trò thị trường của sản phẩm / dịch vụ của bạn và lợi thế của nó so với đối thủ cạnh tranh
◾ Thông tin về vòng đời của sản phẩm / dịch vụ
◾ Bản quyền, bằng sáng chế hoặc dữ liệu bí mật có liên quan
◾ Các hoạt động nghiên cứu và phát triển có thể dẫn đến các sản phẩm và dịch vụ mới

4. Phân tích thị trường

Hiển thị kiến ​​thức ngành của bạn, và đưa ra kết luận dựa trên nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng. Đặt kết quả chi tiết của bất kỳ nghiên cứu trong một phụ lục.


Phân tích thị trường của bạn nên bao gồm:

◾ Một bản phác thảo các phân khúc khách hàng mục tiêu, bao gồm quy mô và nhân khẩu học của mỗi nhóm
◾ Một mô tả ngành và triển vọng, bao gồm cả số liệu thống kê
◾ Dữ liệu tiếp thị lịch sử, hiện tại và dự kiến ​​cho sản phẩm / dịch vụ của bạnb
◾ Đánh giá chi tiết về đối thủ của bạn, nêu bật điểm mạnh và điểm yếu của họ

5. Chiến lược và thực hiện

Tóm tắt chiến lược tiếp thị và bán hàng của bạn và cách bạn sẽ thực hiện chúng với một kế hoạch hoạt động.


Phần này nên bao gồm:

◾ Giải thích về cách bạn sẽ quảng bá doanh nghiệp của mình tới khách hàng và tham gia thị trường
◾ Chi tiết về chi phí, giá cả, chương trình khuyến mãi, và phân phối / hậu cần
◾ Giải thích về cách thức hoạt động của công ty, bao gồm cả chu trình hoạt động (từ mua lại vật tư qua sản xuất đến giao hàng)
◾ Thông tin về nguồn lao động và số lượng nhân viên
◾ Dữ liệu về giờ hoạt động và cơ sở vật chất

6. Đội ngũ tổ chức và quản lý

Phác thảo cơ cấu tổ chức của công ty bạn. Xác định chủ sở hữu, đội ngũ quản lý và ban giám đốc.
Bao gồm những điều sau đây:

◾ Một sơ đồ tổ chức với các mô tả của các phòng ban và nhân viên chủ chốt
◾ Thông tin về chủ sở hữu, bao gồm tên của họ, tỷ lệ sở hữu, mức độ tham gia trong công ty và tiểu sử liệt kê nền tảng và kỹ năng của họ
◾ Hồ sơ của nhóm quản lý của bạn, bao gồm tên, vị trí, trách nhiệm chính và kinh nghiệm trong quá khứ của họ
◾ Danh sách của bất kỳ cố vấn, chẳng hạn như thành viên hội đồng quản trị, kế toán và luật sư

7. Kế hoạch tài chính và dự báo

Phần cuối cùng trong kế hoạch kinh doanh của bạn nên được phát triển với một kế toán viên chuyên nghiệp sau khi bạn hoàn thành phân tích thị trường và đặt mục tiêu cho công ty của bạn.


Một số báo cáo tài chính quan trọng nên là một phần trong kế hoạch của bạn bao gồm:

◾ Dữ liệu tài chính lịch sử (nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp đã thành lập), bao gồm báo cáo thu nhập, bảng cân đối và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong 3 đến 5 năm qua
◾ Thông tin tài chính tiềm năng thực tế, bao gồm báo cáo thu nhập dự báo, bảng cân đối, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và ngân sách chi tiêu vốn trong năm năm tới
◾ Một phân tích ngắn gọn về dữ liệu tài chính của bạn, bao gồm phân tích tỷ lệ và xu hướng cho tất cả các báo cáo tài chính.

Chia sẻ bài viết này

Dòng thời gian

Dòng thời gian
 • Tháng 12 2023
 • Tháng 11 2023
 • Tháng 10 2023
 • Tháng 9 2023
 • Tháng 8 2023
 • Tháng 7 2023
 • Tháng 6 2023
 • Tháng 10 2021
 • Tháng 9 2021
 • Tháng 8 2021
 • Tháng 4 2021
 • Tháng 3 2021
 • Tháng 6 2020
 • Tháng 5 2020
 • Tháng 4 2020
 • Tháng 3 2020
 • Tháng 2 2020
 • Tháng 1 2020